Afspraken met verzekeraars voor 2024:

Contracten zonder plafond met:

 • ASR restitutie: polis in onderhandeling
 • Caresq: akkoord
 • DSW: akkoord
 • ENO: akkoord
 • Menzis: akkoord
 • ONVZ/VVAA: akkoord
 • Zorg en Zekerheid: akkoord

Contract met plafond:

 • VGZ: akkoord; laatste kwartaal waarschijnlijk beperkte instroom
 • CZ: waarschijnlijk idem, contract nog in onderhandeling

Geen contract:

 • Zilveren Kruis Achmea: betaling volgens polis: waarschijnlijk 100 % voor restitutie in combinatie polis en 75 % voor natura polis
 • ASR-natura: vergoeding volgens polis voorwaarden (niet volledig)