Hypertensie (hoge bloeddruk)

Bij u is hoge bloeddruk vastgesteld. Bent u verrast? Had u dit verwacht? Waarschijnlijk niet. U voelt zich goed en nu moet u ineens uw eet- en leefgewoonte aanpassen en medicijnen slikken. Waarom is dit nodig?

Een hoge bloeddruk vergroot de kans op hart- en vaatziekten.

Uw bloeddruk is te hoog als deze na meerdere keren meten op verschillende tijdstippen boven de 140/90 mm Hg uitkomt.

Bij de arts kan de bloeddruk hoger zijn dan thuis. Weet u van uzelf dat u gespannen bent bij de huisarts, dan is het verstandig thuis uw bloeddruk in de gaten te houden. Lees de adviezen over het thuis meten van uw bloeddruk en bekijk de lijst met betrouwbare bloeddrukmeters.

Door gezond te leven en een gezond gewicht kunt u een stijging van de bloeddruk voorkomen. Het is belangrijk minder zout te gebruiken.

U maakt zich druk. Iemand roept: 'Pas toch op voor uw bloeddruk!' Wanneer is er sprake van een te hoge bloeddruk?

Het hart knijpt samen om het bloed de slagaders in te pompen. De druk die op de slagaders komt te staan heet bloeddruk. Het hart pompt het bloed met kracht de slagaders in. Daardoor drukt het bloed tegen de wanden van deze bloedvaten. We noemen dat de bloeddruk.

Onder- en bovendruk

Als het hart samenknijpt is de druk het hoogst. Dit heet de bovendruk. Als het hart zich ontspant, is de bloeddruk het laagst. Dit heet de onderdruk. De bovendruk geeft de beste schatting van het risico op hart- en vaatziekten.

Wanneer is de bloeddruk te hoog?

Een bloeddruk rond de 120/80 mmHg is normaal.

De bloeddrukmeting is een momentopname. De bloeddruk is pas te hoog als de het gemiddelde van meerdere metingen bij de arts te hoog blijkt te zijn. Dat wil zeggen:

 • uw bovendruk is gemiddeld hoger dan 140 mmHg en/of
 • uw onderdruk is gemiddeld hoger dan 90 mmHg

Thuis is uw bloeddruk over het algemeen iets lager dan in de spreekkamer bij de arts. Voor een thuismeting geldt daarom dat deze gemiddeld op 135/90 mmHg moet uitkomen.

Dagelijkse schommelingen

De bloeddruk schommelt gedurende de dag.

In de ochtend en avond is de waarde vaak wat lager dan 's middags. Ook stijgt de bloeddruk als u beweegt of praat of uw stemming verandert. Bent u angstig, boos of aangeslagen? Dan stijgt uw bloeddruk.

Het is daarom goed dat de bloeddruk op verschillende tijdstippen en onder verschillende omstandigheden gemeten wordt. Pas dan kan een arts goed vaststellen of u werkelijk een hoge bloeddruk heeft.

Hogere bloeddruk bij ouder worden

Als u ouder wordt, stijgt de bloeddruk. De wanden van de slagaders worden wat minder soepel, waardoor het bloed iets minder makkelijk door de bloedvaten stroomt.

De waarde van voor hoge bloeddruk van 140/90 mmHg geldt voor volwassenen tot 80 jaar. Voor 80-plussers is de streefwaarde van de bloeddruk 150-160 mmHg.

Hoge bloeddruk is risicofactor

Hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. Andere risicofactoren zijn:

 • roken
 • hoog cholesterol
 • diabetes (suikerziekte)
 • overgewicht
 • leeftijd
 • geslacht

Hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op hart- en vaatziekten. Doe de risicotest

Vrouwen die tijdens hun zwangerschap een hoge bloeddruk hebben gehad, hebben een verhoogd risico om op latere leeftijd een hoge bloeddruk te ontwikkelen.

Wat zijn de gevolgen van te hoge bloedruk?

U merkt zelf niets van een te hoge bloeddruk. Als uw vaten voortdurend onder druk staan kan het schade aanrichten aan uw organen, zoals schade aan:

 • hartspier
 • slagaders
 • ogen
 • nieren
 • hersenen

Langdurig hoge bloeddruk beschadigt de wanden van de slagaders. Dit bevordert slagaderverkalking. Door dit proces worden de vaten minder elastisch en de bloeddruk neemt verder toe. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

bron: hartstichting

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact