One-stop-shop

Een patiënt die met hartklachten door de huisarts wordt doorverwezen, kan bij Stichting Cardiologie Heelsum in één setting geanalyseerd worden. Dat betreft anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG (hartfilmpje), laboratoriumonderzoek, echocardiografie en ergometrie (inspanningsonderzoek). Vervolgens worden de resultaten aansluitend met de patiënt besproken en adviezen gegeven (onder andere met betrekking tot lifestyle).

Indien nodig wordt gestart met medicamenteuze therapie of doorverwezen voor interventie indien nodig. Er wordt meteen een brief aan de huisarts gemaakt met de resultaten en adviezen. Zoals aangegeven vindt de afhandeling in één consult plaats. Het bespaart patiënten bezoeken, tijd en emotionele onrust.

Transparantie

De patiënt krijgt na het cardiologisch consult een kopie mee van de brief aan de huisarts met op de achterzijde een afdruk van zijn meest recente ECG. Hiermee heeft de patiënt altijd zijn eigen papieren patiënten dossier met alle vitale informatie bij zich voor eventuele spoedeisende situaties.
Verder krijgt ieder de brief aan de huisarts en ECG per beveiligde mail toegestuurd.

One-stop-shop principe

  • Verwijzing van de patiënt door de huisarts via ZorgDomein (zoeken op Cardiologie Heelsum)
  • Afspraak veelal binnen enkele werkdagen
  • Korte termijn-anamnese en onderzoek-analyse risicofactoren voor hart- en vaatziekten
  • ECG en laboratoriumonderzoek
  • ECHO van het hart
  • Ergometrie (inspanningsonderzoek)
  • Holter onderzoek (ECG registratie gedurende 24 uur of meer)
  • Diagnose en conclusie-gesprek met patiënt met eventuele doorverwijzing voor interventie
  • Adviezen en therapie-rapportage aan de huisarts
  • Terugverwijzing huisarts

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact