Omdat het Hart de juiste zorg verdient
cardiologieheelsum.nl
info@cardiologieheelsum.nl
(0317) 318196

One-stop-shop

Een patiënt die met hartklachten door de huisarts wordt doorverwezen, kan bij Stichting Cardiologie Heelsum in één setting geanalyseerd worden. Dat betreft anamnese, lichamelijk onderzoek, ECG (hartfilmpje), laboratoriumonderzoek, echocardiografie en ergometrie (inspanningsonderzoek). Vervolgens worden de resultaten aansluitend met de patiënt besproken en adviezen gegeven (onder andere met betrekking tot lifestyle).

Indien nodig wordt gestart met medicamenteuze therapie of doorverwezen voor interventie indien nodig. Er wordt meteen een brief aan de huisarts gemaakt met de resultaten en adviezen. Zoals aangegeven vindt de afhandeling in één consult plaats. Het bespaart patiënten bezoeken, tijd en emotionele onrust.

Transparantie

De patiënt krijgt na het cardiologisch consult een kopie mee van de brief aan de huisarts met op de achterzijde een afdruk van zijn meest recente ECG. Hiermee heeft de patiënt altijd zijn eigen papieren patiënten dossier met alle vitale informatie bij zich voor eventuele spoedeisende situaties.

One-stop-shop principe