Wat is een lekkende hartklep?

Een lekkende hartklep, ook wel bekend als een hartklepinsufficiëntie, treedt op wanneer een of meerdere kleppen in het hart niet goed sluiten. Het hart heeft vier kleppen: de aortaklep, de mitralisklep, de tricuspidalisklep en de pulmonalisklep. Deze kleppen zorgen ervoor dat het bloed in de juiste richting stroomt door de verschillende kamers van het hart.

Wanneer een klep lekt, betekent dit dat deze niet volledig sluit tijdens de samentrekking van het hart. Hierdoor kan bloed terugstromen naar de vorige hartkamer, wat de efficiëntie van de bloedcirculatie kan verminderen en leiden tot verschillende symptomen.

Oorzaken

Lekkende hartkleppen kunnen het gevolg zijn van verschillende oorzaken, waaronder:

  1. Degeneratie: Dit kan optreden als gevolg van veroudering, waarbij de kleppen stijver en minder flexibel worden.

  2. Aangeboren afwijkingen: Sommige mensen worden geboren met een abnormale klepstructuur die later in het leven problemen kan veroorzaken.

  3. Hartziekten: Aandoeningen zoals hoge bloeddruk, infecties van de hartkleppen (endocarditis), en andere hartaandoeningen kunnen ook leiden tot klepstoornissen.

Symptomen van een lekkende hartklep

De symptomen van een lekkende hartklep kunnen variëren afhankelijk van welke klep is aangetast en de ernst van de lekkage. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

  • Kortademigheid: Vooral bij inspanning.
  • Vermoeidheid: Als gevolg van een verminderde bloedcirculatie.
  • Hartkloppingen: Onregelmatige of snelle hartslag.
  • Oedeem: Zwelling van de enkels, voeten of buik.
  • Duizeligheid of flauwvallen: Als gevolg van verminderde bloedtoevoer naar de hersenen.

Diagnose en behandeling lekkende hartklep

Een lekkende hartklep kan worden vastgesteld door middel van verschillende diagnostische tests, waaronder echocardiografie, elektrocardiogram (ECG) en soms magnetische resonantiebeeldvorming (MRI). De behandeling hangt af van de ernst van de lekkage en de symptomen van de patiënt. In sommige gevallen kan medicatie de symptomen verlichten, terwijl in ernstigere gevallen een operatie nodig kan zijn om de klep te repareren of te vervangen.

Het is belangrijk om bij vermoedelijke symptomen van een lekkende hartklep zo snel mogelijk medische hulp in te roepen, omdat een vroegtijdige diagnose en behandeling de prognose van de aandoening kunnen verbeteren.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact