Klachtenregeling

Als u als patiënt niet tevreden bent of een klacht over de geleverde diensten van de Stichting Cardiologie Heelsum heeft, dan kunt u de volgende stappen nemen om dit kenbaar te maken:

  1. Bespreek uw klacht eerst met uw zorgverlener/cardioloog die u behandelt. Veel klachten zijn gebaseerd op miscommunicatie of een verschillend verwachtingspatroon. Uw zorgverlener stelt het in zo’n situatie op prijs, dat u contact opneemt met degene die u heeft behandeld, zodat hij of zij in de gelegenheid is om uw onvrede weg te nemen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Een klacht kan ingediend worden door een patiënt of diens vertegenwoordiger of nabestaande.
  2. Komt u er samen niet uit, is de tweede stap dat u contact opneemt met onze klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke professional die u kan helpen bij het formuleren van uw klacht en mogelijke oplossing kan onderzoeken. Waar nodig kan de klachtenfunctionaris bemiddelen met de zorgaanbieder om tot een oplossing te komen. U ontvangt uiterlijk binnen 6 weken schriftelijk bericht van ons terug over de beslissing, maatregelen en termijn van realisatie. Deze termijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd. De inzet van de klachtenfunctionaris is kosteloos. U kunt contact opnemen met onze klachten functionaris bij Quasir. Indien er voor u een drempel bestaat om eerst de klacht met uw zorgverlener te bespreken, kunt u stap 1 overslaan.
  3. Als u niet tevreden bent met de uitkomst is er sprake van een geschil en kunt uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie van ZKN, een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waarbij wij zijn aangesloten.
  4. Een geschilleninstantie geeft binnen zes maanden een bindend oordeel over het geschil en kan een schadevergoeding toekennen van maximaal €25.000,-. Informatie over de procedure en contactgegevens van De Geschillencommissie vindt u hier: https://www.degeschillencommissie.nl/

Contactgegevens Quasir:

· post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel.

· e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Klachtenbemiddeling

· telefonisch: 06-48445538

· Meer informatie over Quasir te vinden via www.quasir.nl

Logo Quasir

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact