Angina Pectoris

Angina pectoris is een waarschuwing dat uw hart op bepaalde momenten te weinig zuurstof krijgt.

Het hart pompt dag en nacht zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen door het lichaam. De hartspier krijgt zelf zuurstof en voeding via de kransslagaders, bloedvaten aan de buitenkant van de hartspier.

In de kransslagaders kunnen vernauwingen ontstaan. Dit proces heet slagaderverkalking en kan leiden tot angina pectoris of een hartinfarct.

Wanneer krijgt u klachten?
U merkt niet meteen als u vernauwingen in de kransslagaders heeft. U krijgt vaak pas klachten als een van de kransslagaders meer dan 50% vernauwd is. In het begin treden de klachten vooral op als het hart zich harder moet inspannen dan normaal, zoals bij:

 • lichamelijke inspanning of sport
 • heftige emoties
 • het verwerken van een zware maaltijd
 • overgang van een warme naar een koude omgeving

Een aanval van angina pectoris trekt na enkele minuten rusten weg. De pijn gaat nog sneller over wanneer u vaatverwijders (nitraten) gebruikt.

Wat voelt u bij angina pectoris?

Signalen van angina pectoris zijn tijdelijk en kunnen bestaan uit:

 • een beklemmende, drukkende of
  benauwende pijn midden in de borst

 • uitstralende pijn naar de onderkaak, hals, schouderbladen, armen, rug of maagstreek

 • zweten en misselijkheid

Soms zijn er minder duidelijke signalen, zoals abnormale moeheid, kortademigheid, duizeligheid en slecht slapen. Deze a-typische signalen komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Lees meer over vrouwen en hart- en vaatziekten

Raadpleeg bij twijfel altijd uw huisarts of medisch specialist.

Wat is het verschil met een hartinfarct?
Angina pectoris is een tijdelijk zuurstoftekort. De pijn treedt op in aanvallen, bijvoorbeeld bij:

 • inspanning
 • heftige emoties
 • na een zware maaltijd
 • nadat u ineens van de warmte in de kou komt

De klachten van angina pectoris verdwijnen langzaam na enkele minuten rust.

Bij een hartinfarct is een kransslagader helemaal afgesloten en krijgt een deel van de hartspier geen zuurstof meer. Er ontstaat blijvende schade aan het hart.
Lees meer over een hartinfarct.

bron: hartstichting

Heeft u een vraag? Neem gerust contact op!

Naar contact