Omdat het Hart de juiste zorg verdient
cardiologieheelsum.nl
info@cardiologieheelsum.nl
(0317) 318196

Privacyregelement

De Stichting Cardiologie Heelsum acht het respecteren van de privacy van de patiënt een groot goed.